Alexandra Abde

vik. Kommunikatör vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för kommunikation och skolsamverkan

E-post:
alexandra.abde[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3333
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kommunikatör vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för studentrekrytering

E-post:
alexandra.abde[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3333
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexandra Abde
Senast uppdaterad: 2021-03-09