3.10.3 Enheten för studentrekrytering

Ingår som en del av Kommunikationsavdelningen

Enheten för studentrekrytering svarar för universitetsövergripande marknadsföring och rekrytering gällande utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
Enheten planerar och genomför till exempel Universitetsdagen och representerar universitetet vid utbildningsmässor samt svarar för annonsering och producerar trycksaker i rekryteringssyfte.
Enheten stödjer program- och kursansvariga vad gäller studentrekrytering såväl nationellt som internationellt.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma