Ingrid Berg

Project coordinator at Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Mobile phone:
+46 72 9999428
Visiting address:
Kyrkogårdsgatan 8 A
753 12 Uppsala
Postal address:
Box 513
751 20 Uppsala

Project coordinator at Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Email:
ingrid.berg[AT-sign]circus.uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999428
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

FD i arkeologi (2016). Jag är sedan oktober 2019 projektsamordnare vid Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus). Som projektsamordnare har jag nära kontakt med våra forskargrupper och hjälper till med allt från planering av aktiviteter och extern samverkan till (tvär)vetenskaplig input och head-hunting av kompetenser vid Uppsala universitet. Jag samordnar även Circus seminarieserier tillsammans med föreståndaren.

Keywords: archaeology cultural history of science interdisciplinarity critical heritage studies

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2016 vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet, där jag var doktorand inom den tvärvetenskapliga Forskarskolan för kulturhistoriska studier (FoKult). 2017-2019 hade jag en postdoktortjänst vid SU. Jag har varit ordförande för Svenska Arkeologiska Samfundet mellan 2018-2020 och vice ordförande i Medelhavsmuseets vänförening 2019-2020.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina forskningsintressen rör arkeologihistoria, kritiska kulturarvsstudier och genusrelationer i akademin.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ingrid Berg