Charlotte Viktorsson

Postdoctoral position at Department of Psychology, Developmental Psychology

Email:
charlotte.viktorsson[AT-sign]psyk.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är en del av nätverket SAPIENS, som studerar social interaktion mellan barn och deras vårdnadshavare. I mitt projekt använder jag mig av dual eye tracking för att undersöka ögonrörelser hos både barn och deras föräldrar under interaktiva och lekfulla uppgifter. Detta projekt kommer att utökas till att inkludera barn som har syskon med autismspektrumtillstånd (AST), med målet att finna eventuella tidiga markörer för AST när det kommer till ögonrörelser vid social interaktion.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Charlotte Viktorsson