Anna-Lena Blom

Study adviser at Faculty Offices, Office for Medicine and Pharmacy; Student service, pharmacy, medicine and care

Email:
vardstudievagledning[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 5075
Visiting address:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, A4:1

Postal address:
Box 586
751 23 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som studievägledare inom vårdutbildningar

  • barnmorskeprogrammet
  • röntgensjuksköterskeprogrammet
  • sjuksköterskeprogrammet
  • specialistsjuksköterskeprogrammet

Mina främsta arbetsuppgifter är att handlägga individuell studiegång, studieuppehåll, återgång i studier och tillgodoräknanden, att stödja studenter med funktionsnedsättning.

Jag arbetar även med rekrytering och information till gymnasieelever.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna-Lena Blom