Ylva Hasselberg

Professor at Department of Economic History

Email:
Ylva.Hasselberg[AT-sign]ekhist.uu.se
Telephone:
+4618-471 5755
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Professor at Department of Economic History, Science and Technology Studies Center

Email:
Ylva.Hasselberg[AT-sign]ekhist.uu.se
Telephone:
+4618-471 5755
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Present position

Professor in economic history, Director of Uppsala STS

Research Interests

For two decades, one of my main interests has been decision-making in science, business and politics in relation to personal networks. I have studied the relationship between economic rationality and personal networks, from what might be termed an anthropological approach, thus developing economic anthropology in a historic setting. My research has resulted in the development of certain theoretical standpoints regarding the concept of networks as a foundation for historical explanation. I have written extensively regarding both negative and positive affects of personal networks, on a societal as well as organisational and individual level. During the last five years, my interest has turned more towards the history of social science, especially economic history, and towards the driving forces and consequences of changes in research policy. This has resulted in an attempt to combine the traditional analytic focus of economic history on work with perspectives from the sociology of science and professions theory. I have published a monograph on the history of economic history in Sweden 1920—1920, and a monograph on the professional identity of junior faculty at Swedish universities today is forthcoming 2011. The next major research task underway is a biography of the Swedish economist Eli F. Heckscher.

Research Projects

2009 The character of science. Eli F. Heckscher 1879—1952: an intellectual biography (Handelsbankens Forskningsstiftelser)

2004 Professions, power and the definition of science: the development of Swedish universities 1990-2005 (Torsten and Ragnar Söderbergs stiftelser through the Royal Academy of Science).

2001 Chroniclers of industrialism. Eli Heckscher and the construction of Swedish Economic history 1920—1950 (Swedish Science Council).

2000 Social networks and economic development. Entrepreneurial networks and their influence on patterns of innovation and stagnation in Swedish business 1870-1985 (Tore Browaldhs stiftelse).

2000 Institutional and political conditions for the development of coastal fishing in the Nordic countries (MISTRA).

1999 A comparative history of ideas on safety in road traffic and railway traffic in Sweden 1900—1970 (Banverket and the Swedish Road Administration).

1999 The effects of public subsidies on the level of segregation of the labour market in Dalarna 1994—1998 (County Council of Dalarna).

Teaching experiences

I have taught both in history and economic history, on the STS program, and on the master program in social science. I have supervised three doctoral students to the completion of their dissertations, and I am currently supervising two.

Selected Publications

Monographs
Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om universitetet och samtiden. Hedemora: Gidlunds förlag 2009.

Industrisamhällets förkunnare. Eli Heckscher, Arthur Montgomery, Bertil Boëthius och svensk ekonomisk historia 1920—1950. Gidlunds förlag 2007.

Spindeln i nätet – Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär 1875–1896. Uppsala Papers in Financial and Business History nr 17, 2003.

I rikets tjänst — En ESO-rapport om statliga kårer. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). with Erik Kärnekull. Ds 2001:45.

Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 189, 1998.

Fisk och fusk: mål, medel och makt i fiskeripolitiken: rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). With Lars Hultkrantz och Daniel Stigberg. Ds 1997:45.

Edited books
Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom (eds.): ”Bäste Broder! ”Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006

Hasselberg, Ylva och Hedberg, Peter (eds.): I samma båt. Uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson. Uppsala studies in Economic History 65. Uppsala 2003.

Chapters in books
"Bertil Boëthius”, i: (red. Ragnar Björn och Alf W. Johansson) Svenska Historiker från medeltidskrönikorna till Erik Lönnroth. (2009, Norstedts förlag).

”Karl-Gustaf Hildebrand”, ”, i: (red. Ragnar Björn och Alf W. Johansson) Svenska Historiker från medeltidskrönikorna till Erik Lönnroth. (2009, Norstedts förlag).

"Fältet, makten och den akademiska professionen – en lägesbeskrivning”, i: Expansion och kontraktion. Utmaningar för högeskolesystemet och utbildningsforskare. Vetenskapsrådets rapportserie 9:2007.

"Nätverk som positiv och negativ kraft i ekonomisk utveckling", in: (ed. Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom) "Bäste broder!" : nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006

”Män av järn och stålsatt vänskap”, in: (ed. Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom)”Bäste Broder! ”Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006.

”Företag, nätverk och innovation”, in: (ed. Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom)”Bäste Broder! ”Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006.

"Eli och Arthur, Arthur och Eli. Ett vetenskapssociologiskt perspektiv på ekonomisk historias födelse i Sverige, 1920–1940”, in: Opuscula Historica Upsaliensia. Uppsala (kommande).

"Företag har sina öden”, in: (ed. Hasselberg, Y & Hedberg, P) I samma båt. Uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson. Uppsala studies in Economic History 65. Uppsala 2003.

"Inledning”, in: (ed. Hasselberg, Y & Hedberg, P): I samma båt. Uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson. Uppsala studies in Economic History 65. Uppsala 2003.

”Den viktiga värdinnan: Sysslolösa salongsdamer och hushållsaktiga hustrur i det tidiga 1800-talets Dalarna”, in: Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler. Stiftelsen Bonäs Bygdegård 2002.

”Ett forskningsfält i vardande” in: Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala 2002.

”Vem vill leva i nätverkssamhället?”, in: Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala 2002.

”Åter till historiens nätverk” (with Leos Müller och Niklas Stenlås) in: Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala 2002.

”Ekonomin och den sociala dimensionen” in: Om kooperation och social ekonomi. Kooperativ Årsbok 2000.

”Nätverk är ingen tebjudning”, in: Nätverk i historisk forskning — metafor, metod eller teori? Rapporter från Växjö Universitet, nr 1 1999.

”Letters, social networks and the embedded economy”. in: Epistolary Selves. Letters and Letter-Writers, 1600–1945 (ed. Rebecca Earle). Ashgate Press 1999.

Articles in Journals
"Networks and scientific integrity: Eli Heckscher and the Construction of Economic History in Sweden, 1920-1950", in: Scandinavian Economic History Review 2006/3, vol. 54, 2006.

Working papers and reports
Spindeln i nätet – Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär 1875–1896. Uppsala papers in Financial and Business History nr 17, 2003.

Fara eller frihet?: säkerhetstänkande inom bantrafik och vägtrafik 1858–1968: en jämförande studie. Working papers in transport, tourism and information technology. Högskolan Dalarna 2001.

40 procent? Effekten av företagsstöd på den segregerade arbetsmarknaden i Dalarnas län 1994–1998. Dalarnas Forskningsråd arbetsrapport 2000.

History from a network perspective. Three examples from Swedish Early Modern and Modern History c. 1700–1950. Tillsammans med Leos Müller och Niklas Stenlås. CTS Working paper 1997:01.

Reviews, popularization and public debate

Forskningsinformation och recensioner
”Professionernas uttåg ur kunskapssamhället” (with Niklas Stenlås) in Tvärsnitt 2010/4.

"Bli en fotnot i historien”, in: Clarté nr 2, 2009.

"Kvacksalveri att i förväg peka ut nyttig forskning.” (with Alexandra Waluszewski & Sharon Rider). Svenska Dagbladet, 30 november, 2008.

"Vetenskapens guld till salu" (with Alexandra Waluszewski & Sharon Rider). Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 11 november, 2008.

"Meritocracy and the market", in: Research Europe 16 oct. 2008.

"Wenell och projektideiologin", in: Ord och Bild nr 3, 2008.

Review of: Ronald Finlay, Rolf G. Henriksson, Håkan Lindgren & Mats Lundahl (eds), Eli Heckscher, International Trade and Economic History. Scandinavian economic history review 2007:3.

Review of: Lundström, Brita: Grundat 1876. Historia och företagsidentitet inom Ericsson. Doktorsavhandling i teknikhistoria, KTH, 2006. Lychnos 2007.

"Ytlandet”, in (ed. Sharon Rider & Anders Jörnesten) Reclaim the Science! Om vetenskapens avakademisering. Gidlunds 2007.

”On efficiency and on inefficient professional judgement”, in Annual Report 2005. Riksbankens Jubileumsfond.

”Stadshypotek enligt Bourdieu”. Recension av Eriksson, Per: Stadshypoteks plats och bana inom det svenska kreditväsendet 1909-1970 : en socialhistorisk studie. Stockholm studies in economic history 38, 2004, in: Historisk Tidskrift 2005:4.

”Kontraktet och Gåvan” in Glänta 1-2/05.

”Akademins nätverk” in Tvärsnitt 2004/4.

"Vem vill leva i nätverkssamhället”, in Tvärsnitt 2001/4.

"Elitkamrater”, (with med Leos Müller and Niklas Stenlås) in Tvärsnitt 1997/3.

Review of: Åström, Anna-Maria, : 'Sockenboarne'. Helsingfors : Svenska litteratursällsk. i Finland, 1993. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. The Scandinavian economic history review 1996.

CV

Education
2004, Docent/Associate professor in Economic History, Uppsala university

1998, PhD in history, Uppsala university

Academic Positions, Appointments and Networks
2011, Professor in economic history, Uppsala University

2010, Director of Uppsala STS

2003, Research fellow of the Royal Academy of Science

2000, Researcher, Dept. of Economic History, Uppsala university

1999, Researcher, Dalarnas Forskningsråd

1998, Senior Administrative Officer, Ministry of Finance

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ylva Hasselberg