Peter Thilenius

Professor at Department of Business Studies

Email:
peter.thilenius[AT-sign]fek.uu.se
Telephone:
+4618-471 1613
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

Peter Thilenius is Professor of Business Studies, particularly international business at the Department of Business Studies, Uppsala University. His main research interest centers on marketing and business relationships in various business and financial contexts. In his teaching he has a special interest in the development of the marketing subject.

Academic merits: PhD, Docent

Keywords: digitalisering

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Peter Thilenius är professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse centrerar kring marknadsföring och affärsrelationer i olika företagsekonomiska sammanhang. I sin undervisning har han ett särskilt intresse för marknadsföringsämnets utveckling.

Peter Thilenius anställdes 1988 vid Uppsala universitet som universitetsadjunkt i företagsekonomi och antogs samtidigt till forskarutbildningen i samma ämne. Under sin tid som doktorand kombinerade han undervisning i företagsekonomi med egna studier. Från 1990 deltog han tillsammans med flera andra doktorander i en omfattande studie av svenska internationella företag där ett resultat var hans avhandling vilken han disputerade med 1997. Därefter arbetade han vid Företagsekonomiska institutionen som universitetslektor och hade uppdrag som studierektor för grundutbildningen och ansvarig för IT-frågor.

Under åren 2000–2008 arbetade han på Mälardalens högskola som universitetslektor i marknadsföring/organisation och antogs som docent i företagsekonomi 2004. Han var under perioden även bl.a. studierektor för den nyinrättade forskarutbildningen i Industriell ekonomi och organisation och Ekonomihögskolans siste prefekt innan lärosätet omorganiserades.

Sedan 2008 är Thilenius åter verksam inom forskning och undervisning, från 2011 som professor, vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Forskningen har i stor utsträckning bedrivits i finansierade projekt i samarbete med flera forskare och har bl.a. rört konsumenter och effekter av informationsteknik, bankers internationalisering samt digitalisering och affärsrelationer. Forskningen har publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter inom marknadsföring såsom Industrial Marketing Management, International Marketing Review och Journal of Business & Industrial Marketing men även inom angränsade fält som International Business Review och Business Process Management Journal. Han har även inom ramen för flera olika forskningsprojekt handlett ett tiotal doktorander till disputation. Hans undervisning har i huvudsak varit inom kurser i marknadsföringsämnets hela bredd men även i utbildningar i metod och genom handledning av ett stort antal kandidat- och masteruppsatser.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.