Eva Söderman

Head of unit (Leave of Absence) at Student Affairs and Academic Registry Division

Email:
eva.soderman[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 6901
Mobile phone:
+46 70 4250793
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7

Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA
Leave of Absence:
2022-08-01 - 2023-06-30

Head of Division at Division for Internationalisation

Mobile phone:
+46 70 4250793
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7

Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar sedan 220801 som tf avdelningschef vid avdelningen för internationalisering. Avdelningen för internationalisering är en avdelning vid Uppsala universitets universitetsförvaltning som består av tre enheter. Den övergripande målsättningen för avdelningen är att stödja Uppsala universitets internationaliseringsarbete och därigenom bidra till att universitetet kan stärka kvalitet och relevans på utbildning och forskning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Eva Söderman