Carin Eriksson Lindvall

Head of unit at Division for Quality Enhancement, Career and leadership in academia

Email:
carin.eriksson-lindvall[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 6840
Mobile phone:
+46 70 1679137
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Short presentation

Carin Eriksson Lindvall (www.erikssonlindvall.se) associate Professor at the Department of Business Studies and Head of the unit for Career and Leadership in Academia.

Academic merits: PhD, Docent

Keywords: kommunikation resilience ledarskap leadership organisation work motivation förändring coach grupputveckling psychological safety career karriär psykologisk trygghet

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Carin Eriksson Lindvall, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap.

Carin är verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet Karriär och ledning i akademin. Tidigare har hon varit enhetschef för Kompetensforum, avdelningschef vid den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. I en tidigare i tidigare anställning som lektor på Uppsala universitet har Carin undervisat i organisation och ledarskap - främst som huvudansvarig för kurserna i organisationspsykologi/ organisationsbeteende. Carin har också gästforskat vid Stanford University, USA.

Carins forskning är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och karriär. Hon har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv. Av särskilt stort intresse är frågor kring arbete och karriär - vad skapar fungerande, kreativa och utvecklande arbeten? Vad skapar motivation på arbetet?

I rollen som ledarutvecklare har hon arbetat med ledarskapsträning, grupputveckling och individuell coaching. Carin har varit ansvarig för en mängd ledarskapsprogram inom och utanför universitet (inom privat näringsliv och offentlig sektor) men också internationellt i Europa-samarbeten. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation, ledarskap och den egna utvecklingen. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser. Allt med ett fokus på aktivt deltagande och kreativa processer.

Carinv Eriksson Lindvall har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

För mer information: www.erikssonlindvall.se

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning har ett särskilt fokus på ledarskap och förändring hos individer, grupper och organisationer. Jag har medverkat och drivit forskningsprojekt inom områden som handlar om ledarskap, motivation, kommunikation, goda arbetsmiljöer (pychological safety) och hur vi kan utvecklas och bidra till god utveckling på våra arbetsplatser.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carin Eriksson Lindvall