Inger Sigstam

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Mathematics, Algebra, Logic and Representation Theory

Email:
Inger.Sigstam[AT-sign]math.uu.se
Telephone:
+4618-471 3223
Visiting address:
Room 14115 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är studierektor för grund- och avancerad nivå i matematik. Jag är kursansvarig för Baskurs i matematik. Mitt forskningsintresse ligger i ämnesområdet matematisk logik, och rör effektiv matematik med hjälp av punktfri topologi, formella rum och domänteori.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Inger Sigstam