Bertil Wiman

Professor Professor emer. at Department of Law, Guests and Others

Email:
Bertil.Wiman[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7660
Mobile phone:
+46 70 4850244
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Wiman forskar och undervisar framförallt i svensk och internationell företagsbeskattning. Han är ordförande i European Association of Tax Law Professors, och ledamot av Executive Committee i International Fiscal Association (IFA), samt ledamot av styrelsen för svenska IFA-avdelningen. Wiman förestår vidare forskningsstiftelsen Centrum för Skatterätt, och dess dotterbolag Skatterättsligt Forum AB. Han har också en omfattande erfarenhet från utländska universitet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Bertil Wiman