Lena Olsen

Professor Professor emer. at Department of Law, Guests and Others

Email:
Lena.Olsen[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2034
Mobile phone:
+46 73 3962085
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, sedan år 2005. Har sedan ett antal år särskilt forskat kring konsumtionsrätt, elektronisk kommunikation via nät och tjänster, via medier samt avtal.


This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.


Interna och externa uppdrag
Ordförande för Uppsala universitets stipendienämnd (2007-2010)
Ledamot i Uppsala universitets stipendienämnd (1998-2007).
Projektledare för forskningsprogrammet Barn som aktörer 1999-2009.
Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi 2007-2009
Ledamot i the Advisory Board, European Review of Private Law (1998-2003)
Ledamot i FRN:s program för Konsumentforskning (ht 1997-2000).
Expert i utredningen rörande konsumenträttigheter i informationssamhället (1998-1999).
Diverse utbildningsuppdrag och konsultuppdrag.

Intresseområden
Avtals- och kontraktsrätt inom informations- och kommunikationsteknik
Konsumtionsrättsliga frågor, särskilt barns ställning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lena Olsen