Marie-Christine Skuncke

Professor emeritus at Department of Literature

Email:
Marie-Christine.Skuncke[AT-sign]littvet.uu.se
Mobile phone:
+46 73 6307208
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

Marie-Christine Skuncke, Professor of Literature at Uppsala University, emerita since 2016. In my research, I focus on various aspects of the Swedish eighteenth century - theatre and opera, education of princes, political culture, natural history - in a European and global perspective. I have been actively involved in international eighteenth-century cooperation. Founder and chair of the Uppsala Interdisciplinary Seminar in Eighteenth-Century Studies, 1995-2016.

CV and Selected Publications.

Research Interests

Eighteenth-century Sweden in a European and global perspective, especially theatre and opera, education of princes, political culture, media history; Carl Peter Thunberg’s voyage to Japan in the 1770s and eighteenth-century natural history. Recent articles include a study of the genesis of the first Swedish Freedom of the Press Act in 1766 (English version in Press Freedom 250 Years, 2018), and a study of the Swedish-Finnish-Russian naturalist Eric Laxman and his contacts with Japan (in English, Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2018).

2021: Online Editions and Edited Monograph

Two monographs in Swedish from the 1990s are now available online:

- Gustaf III. Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (Stockholm: Atlantis, 1993), in Litteraturbanken: https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/SkunckeMC/titlar/GustafIII/sida/7/faksimil?om-boken

- Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik (with Anna Ivarsdotter, Stockholm: Atlantis, 1998), online publications of the Royal Swedish Academy of Music: https://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/publikationer/publikationer/musikhistoria/musikhistoria/svenskaoperansfodelse.3355.html

Edited Monograph: Co-editor, posthumous edition: Barbro Klein, I tosaforornas värld. Gustav berättar [In a Flapdoodle World: Gustav's Storytelling], eds. Georg Drakos, Marie-Christine Skuncke et al. (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2021): http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/i-tosaforornas-varld/

Work in Progress

Lectures and Talks Online

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala: "Carl Peter Thunberg, Japan och Linneanum", talk in Swedish, Kulturnatten 16 September 2016: http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Books&Lectures/View_Lectures.html. The talk begins after c. 12 minutes.

Centre de recherche du Château de Versailles: "L'Histoire métallique de Gustave III de Suède et ses sources dans celle de Louis XIV", paper in French, audio recording from the symposium "Les médailles de Louis XIV et leur livre", 2018: https://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/archives-1996-2020/colloques-et-journees-d-etudes-2018/les-medailles-de-louis-xiv-et-leur-livre.html

Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice: Lecture in English on Peter Forsskål and his Tankar om borgerlig frihet (Thoughts on Civil Liberty) 1759, at the symposium "Thinking Enlightenment" 2 December 2020: https://www.uppsalaforum.uu.se/forsskal-symposium-/thinking-enlightenment/. The lecture begins after c. 19.30 minutes.

Uppsala Interdisciplinary Seminar in Eighteenth-Century Studies

Founder and chair 1995-2016 of the Uppsala Interdisciplinary Seminar in Eighteenth-Century Studies (Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala), a forum for eighteenth-century scholars across geographical, disciplinary and generational boundaries. Speakers included over 200 Swedish and international scholars from a range of disciplines. The seminar was chaired by Professor Ann Öhrberg 2017-2021. From autumn 2021 it is chaired by Professor Otto Fischer.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Allmänt

Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. Jag har bland annat arbetat med teater och opera, retorik, fursteuppfostran (boken Gustaf III – Det offentliga barnet 1993), naturalhistoria (Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan, monografi 2014) samt den svenska tryckfrihetsförordningen 1766 (artikel i Sveriges riksdags jubileumspublikation Fritt ord 250 år, 2016).

Boken Gustaf III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (Stockholm: Atlantis, 1993) har under 2021 lagts in i Litteraturbanken, litteraturbanken.se. Den digitala utgåvan är en sökbar faksimil: https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/SkunckeMC/titlar/GustafIII/sida/7/faksimil?om-boken

Boken Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik (tillsammans med Anna Ivarsdotter, Stockholm: Atlantis, 1998) har under 2021 digitaliserats av Kungl. Musikaliska Akademien, med ett nyskrivet förord: https://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/publikationer/publikationer/musikhistoria/musikhistoria/svenskaoperansfodelse.3355.html

Jag är medredaktör för den postuma boken I tosaforornas värld: Gustav berättar av etnologen Barbro Klein (Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2021): http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/i-tosaforornas-varld/

Pågående forskning

Gustaf III:s och Ludvig XIV:s medaljhistoria: Artikel på franska, "L'Histoire métallique de Gustave III et celle de Louis XIV", under publicering i "Les Médailles de Louis XIV et leur livre", vol. 2, réd. Yvan Loskoutoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, utkommer 2023. Planerad artikel på svenska: "Gustaf III:s medaljhistoria: Minne och materialitet".

"Gustav III, teaterregissör och scenograf: Gustaf Adolph och Ebba Brahe": Artikel till antologi.

Frihetstidens tragedier: Erick Den Nionde Eller Helige, av Andreas Hesselius Americanus (1740), artikel.

Till databasen "Les Visiteurs de Versailles" http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/bases-de-donnees-en-ligne/les-visiteurs-de-versailles/les-visiteurs-de-versailles.html : notiser på franska om svenska 1700-talsresenärer till Versailles samt översättningar till franska av deras beskrivningar därifrån (inlagda 2019).

Föredrag och föreläsningar online

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala: "Carl Peter Thunberg, Japan och Linneanum", föredrag på svenska, Kulturnatten, 16 september 2016: http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Books&Lectures/View_Lectures.html. Föredraget börjar efter ca 12 minuter.

Centre de recherche du Château de Versailles: "L'Histoire métallique de Gustave III de Suède et ses sources dans celle de Louis XIV", paper på franska, röstinspelning vid symposiet "Les médailles de Louis XIV et leur livre", 2018: https://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/archives-1996-2020/colloques-et-journees-d-etudes-2018/les-medailles-de-louis-xiv-et-leur-livre.html

Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice: Föreläsning på engelska om Peter Forsskål och hans Tankar om borgerlig frihet 1759, vid symposiet "Thinking Enlightenment" 2 december 2020: https://www.uppsalaforum.uu.se/forsskal-symposium-/thinking-enlightenment/ . Föreläsningen börjar efter ca 19.30 minuter.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Marie-Christine Skuncke