Hedvig Brander Jonsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Art History

Email:
Hedvig.Brander-Jonsson[AT-sign]konstvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postal address:
Box 630
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Lektor och docent. Undervisar och handleder på avancerad nivå och forskarutbildningen. Prefekt vid Konstvetenskapliga institutionen.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning har främst gällt 1800-talets bildkulturer i svenskt och allmäneuropeiskt perspektiv, bl.a. genom doktorsavhandlingen Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige (1994). Vidare har jag forskat kring bild och rum i svenska kyrkomiljöer från 1800-talet och tidigt 1900-tal, teman och gestaltningsformer inom 1800-talets skilda bildvärldar, bl.a. folkliga bildtryck (kistebrev), tidigmoderna bokillustrationer och titelblad, den litografiska teknikens introduktion i Sverige, bildkonst i offentlig miljö samt vasatidens visuella kultur.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.