Carina Jacobsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Art History

Email:
Carina.Jacobsson[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 2888
Fax:
018-471 2892
Visiting address:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postal address:
Box 630
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Carina Jacobsson, docent och universitetslektor. Excellent lärare.

Doktorsavh Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift (1995) och monografin Beställare och finansiärer - Träskulptur från 1300-talet i gamla ärkestiftet (2002) behandlar träskulpturer med tonvikt på stilinfluenser, dateringar, frågor rörande utbredning, beställningar och finansiering. Vidare om hur skönhet uttrycks från antiken till idag (läromedel) samt flera artiklar om senmedeltida altarskåp från Tyskland och Flandern.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carina Jacobsson