Ann-Christine Petersson Hjelm

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Business Studies

Email:
ann-christine.hjelm[AT-sign]fek.uu.se
Telephone:
+4618-471 1359
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

My name is Ann-Christine Petersson Hjelm and I am an assistant professor and senior lecturer in commercial law, Department for Business Studies. Studies where I do research within Public law (elderly law) and I am teaching in the same field (Law and Society).

Academic merits: LL.D., Excellent Teacher

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildningar och anställningar
VT 2021 Excellent lärare, Samhällsvetenskapliga fakulteten, UU

VT 2018 - Universitetslektor i handelsrätt, Företagsekonomiska institutionen, UU
HT 2014 Universitetslektor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen, UmU
HT 2013 Tf lektor i socialt arbete med inriktning mot offentlig rätt,SU
HT 2009 Universitetslektor i social- och förvaltningsrätt, LiU)
VT 2004 Universitetslektor vid Handelshögskolan, Rättsvetenskap, Karlstads universitet (KaU),
2003–2004 Forskarassistent i rättshistoria, Juridiska institutionen, UU
2002-11-22 Juris doktorsexamen i rättshistoria, Juridiska institutionen, UU

Ledningsuppdrag
2021 - Studierektor vid handelsrätt
2020–2023 Företagsekonomiska institutionens institutionsstyrelse (suppleant)

2016–2017 Ställföreträdande och biträdande föreståndare vid Juridiskt forum, UmU
2016–2017 Forskarutbildningsansvarig, Juridiskt Forum, UmU
2016–2018 Ordförande vid Forskar- och Grundutbildningsutskottet, Juridisk forum, UmU

Pedagogiska utmärkelser
VT 2020 Vinnare av Uppsala Politicesstuderandes pedagogikpris 2020
VT 2016 Inplacerad i den pedagogiska meriteringsmodellen, Umeå universitet
VT 2013 Pris som årets lärare, socionomsektionen, Linköpings universitet
VT 2010 Pris som årets lärare, socionomsektionen, Linköpings universitet

Övrigt
2021 Extern sakkunnig, granskning av examensarbeten vid Rättsvetenskapliga programmet, Högskolan Gävle

2019 - Pedagogiska rådet, Företagsekonomiska institutionen, UU

Current research project:
Reconfiguring Community and Society: The Consequences of Pandemic Distancing Around the World
Ed.: Jack Fong, Professor of Sociology, California State Polytechnic University, Pomona
Antologi: The University of Toronto Press
Chapter 5: Trust between Citizens and State as a Strategy to Battle the Pandemic: Are Senior Citizens Mere Collateral Damage in the Swedish Government’s Plan to Ensure Immunity?

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ann-Christine Petersson Hjelm