Lorenzo Casini

Researcher at Department of Philosophy, Theoretical Philosophy; Affiliated

Email:
Lorenzo.Casini[AT-sign]filosofi.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Idéutvecklingen inom medvetandefilosofi, kognitionsteori och moralpsykologi från antiken till tidig modern tid; samt historiefilosofiska problemställningar.

Publikationer

Monografier

 • Cognitive and Moral Psychology in Renaissance Philosophy: A Study of Juan Luis Vives’De anima et vita (Diss., Uppsala, 2006).

Artiklar

 • “Descartes och Spinoza om själens aktioner och passioner” i Filosofisk tidskrift 1 (2000), 36-49.

 • “Skam och frispråkighet: En dramatisk belysning av argumenten i Platons Gorgias” i Filosofisk tidskrift 1 (2002), 3-13.

 • “Emotions in Renaissance Humanism: Juan Luis Vives’ De anima et vita” i Emotions and Choice from Boethius to Descartes, eds. Henrik Lagerlund & Mikko Yrjönsuuri (Dordrecht, 2002), 205-228.

 • “Imagination and the Arousal of Emotions” i Philosophical Aspects on Emotions, ed. Åsa Carlson (Stockholm, 2005), 313-326.

 • “Aristotelianism and Anti-Stoicism in Juan Luis Vives’s Conception of the Emotions” i Moral Philosophy on the Threshold of Modernity, eds. Jill Kraye & Risto Saarinen (Dordrecht, 2005), 283-305.

 • “Bångstyriga emotioner: Om föreställningens roll i vårt känsloliv” i Filosofisk tidskrift 2 (2005), 15-25.

 • “Platon och dialogformens filosofiska innebörd” i Filosofisk tidskrift 3 (2006), 14-20.

 • “Juan Luis Vives’ Conception of Freedom of the Will and Its Scholastic Background” i Vivarium 44 (2006), 396-417.

 • “The Renaissance Debate on theImmortality of the Soul: Pietro Pomponazzi and the Plurality of SubstantialForms” i Mind, Cognition and Representation: The Tradition of Commentaries on Aristotle’s De Anima, eds. Paul J. J. M. Bakker & J. M. M. Thijssen (Aldershot, 2007), 127-150.

 • “Ortega y Gasset om jakt, filosofisk metod och västerlandets kris” i Tankar tillägnade Sören Stenlund, eds. Niklas Forsberg, Sharon Rider & Pär Segerdahl (Uppsala, 2008), 287-298.

 • “Self-Knowledge, Scepticism and the Quest for a New Method: Juan Luis Vives on Cognition and the Impossibility of Perfect Knowledge” i Renaissance Scepticisms, eds. Gianni Paganini & José R. Maia Neto (Dordrecht, 2009), 33-60.

 • “Juan Luis Vives” i The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. ZaltaURL=http://plato.stanford.edu/entries/vives/

 • "En renässansaristoteliker om den mänskliga frihetens gränser: Simone
  Porzios An homo bonus vel malus volens fiat" i Lychnos (2009), 49-67.

 • '"Quid sit anima': Juan Luis Vives on the soul and its relation to the body"
  i Renaissance Studies 24 (2010), 496-517.

 • "Juan Luis Vives" i Encyclopedia of Medieval Philosophy: Philosophy Between 500 and 1500, ed. Henrik Lagerlund, 2 vols. (Dorderecht, 2011), I, 658-661.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lorenzo Casini