Karin Glimskär Stålberg

Affiliated Adjunct senior lecturer at Department of Women's and Children's Health, Reproductive Health

Email:
Karin.Stalberg[AT-sign]kbh.uu.se
Telephone:
+4618-6115765
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt forskningsområde rör olika aspekter av gynekologisk cancer och jag är kliniskt verksam som överläkare i tumörkirurgi vid Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset, där jag är medicinskt ledningsansvarig läkare.

Många av mina publicerade och pågående arbeten rör epidemiologi vid framför allt livmoderkroppscancer och äggstockscancer. Nationellt är jag medlem i forskargruppen "Svenska Gynekologiska Cancergruppen" (SweGCG) och vi har publicerat en rad studier framför allt baserat på Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer.

Inom Uppsala Universitet har jag ett flertal samarbetsprojekt. Jag är ansvarig för insamlingen till tumörbiobanken UCAN inom gynekologi. Där samlas blod/plasma/tumörmaterial in för framtida studier men också ett omfattande material av livskvalitetenkäter. Vi bedriver, tillsammans med kollegor på Institutionen för Genetik och Patologi ett stort translationellt arbete med syfte att ta fram proteinpaneler för att, om möjligt, hitta vägar att diagnosticera gynekologisk cancer tidigt eller helst som ett screeninginstrument.

Inom vår egen institution har vi en grupp med intresse för psykologiska och sociala effekter av gynekologisk cancer. Med olika verktyg, såsom enkäter och djupintervjuer vill vi kartlägga hur kvinnor, och dess familjer, påverkas av en gynekologisk cancer. Vilka riskfaktorer finns för att må dåligt efter sin diagnos och behandling? Vad tycker man saknas inom vården? På sikt vill vi använda denna kunskap för att förbättra vårt omhändertagande.

På Kvinnokliniken bedriver vi även kliniska studier. Vi deltar i den nationella RACC-studien, där kvinnor med tidig livmoderhalscancer randomiseras till öppen eller robotassisterad laparoskopisk kirurgi. Inom en snar framtid hoppas vi kunna delta i en internationell studie (OVHIPEC 2) där kvinnor med äggstockscancer randomiseras till intraperitoneal cytostatika i buken i samband med kirurgi eller endast kirurgi.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karin Glimskär Stålberg