Karl-Einar Ericsson

Course Administrator at Department of Physics and Astronomy, Administration and Services

Email:
karl-einar.ericsson[AT-sign]physics.uu.se
Telephone:
+4618-471 3528+4618-471 3516
Visiting address:
Room ÅNG Å10168 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jobbar på Kurskansli Fysik rum Å10167 på Ångströmlaboratoriet. Jag jobbar med schemaläggning för Tekniskt naturvetenskapligt basår, kandidatprogrammet i fysik, masterprogram i fysik och övriga fristående kurser som institutionen ger.

Jag jobbar även med övrigt kursadministration som registrering och rapportering i Uppdok och tentamenshantering.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karl-Einar Ericsson