Joakim Johansson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Government, Faculty; Affiliates

Visiting address:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Researcher at Centre for Gender Research

Email:
joakim.johansson[AT-sign]gender.uu.se
Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om jämställdhetsutbildning av nyanlända män, där jag särskilt undersöker hur sådana utbildningar fungerar när de bedrivs av föreningar i civilsamhället. Jag har tidigare både själv och tillsammans med andra genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Joakim Johansson