Petra Söderlund

Affiliated Researcher at Department of Literature and Rhetoric

Email:
Petra.Soderlund[AT-sign]littvet.uu.se
Mobile phone:
+46 70 9838581
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Textkritik, författares villkor och försörjningsmöjligheter, bokhistoria, förlagshistoria, läsforskning, bokmarknadshistoria, romantiken

Pågående forskning

Textkritisk utgivning av C.J.L. Almqvists Otryckta verk, vol. 2 (i Almqvists Samlade Verk III:4).

Publicerat (urval)

2020

”Från Samlade Dikter till Singoalla. Svenska Vitterhetssamfundets Viktor Rydbergutgivning” i Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier, red. Anders Burman & Tore Lund (Södertörn 2020), s. 199–208

2018

”Mellan bokstäverna och siffrorna. Författarnas villkor” i Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943, red. Johan Svedjedal (Stockholm 2018), s. 345–391

”Almqvists erotomani. Om mottagandet av Murnis bland vänner och i forskningen” i Almqvistvariationer. Receptionsstudier och omläsningar, red. Anders Burman & Jon Viklund, Almqviststudier 7 (Göteborg & Stockholm 2018), s. 48–60

C.J.L. Almqvists Samlade Verk III:3, Murnis. Idyllion (Stockholm 2018)

2016

”C.J.L. Almqvists Murnis – censurerad och ocensurerad” i Kungl Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Årsbok 2016, s. 79–88

Selma Lagerlöf, Tal (textkritisk utgåva), huvudredaktör samt inventering, textetablering, kommentar och ord- och sakförklaringar (Stockholm 2016)

2015

”Manuskript och textkritisk utgivning” i Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser, red. Paula Henrikson & Jon Viklund, Skrifter utgivna vid avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 68 (Uppsala 2015), s. 201–212

2013

”Die skandinavischen Literaturgesellschaften. Finanzielle und institutionelle Bedingungen für textkritische Ausgaben in Skandinavien” i Geschichte der Edition in Skandinavien, herausg. Paula Henrikson & Christian Janss (Berlin/Boston 2013), s. 125–142

Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga (textkritisk utgåva), huvudredaktör samt textetablering, manuskriptbeskrivningar och textkritisk kommentar (Stockholm 2013)

2011

”Tryckt eller elektronisk variantredovisning – varför och för vem?” i Digitala och tryckta utgåvor. Erfarenheter, planering och teknik i förändring, red. Pia Forssell & Carola Herberts, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 9; Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 755 (Helsingfors 2011), s. 93–109

2010

Selma Lagerlöf & Co. Litteratursociologiska och textkritiska analyser, Litteratur och samhälle 39:2, utg. vid Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala (Uppsala 2010)

C.J.L. Almqvists Samlade Verk III:2, Karmola (Stockholm 2010)

2009

"Författaren och den digitala världen" i Författaren i den digitala tidsåldern. En studie beställd av den nordiska digigruppen (Stockholm 2009), s. 21–89

”Blodigt rött eller sobert sepiabrunt. Selma Lagerlöf och den bibliografiska koden” i Bokens materialitet. Bokhistoria och bibliografi, red. Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell & Petra Söderlund, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 8 (Stockholm 2009), s. 96–119

Selma Lagerlöf, Körkarlen (textkritisk provutgåva), textetablering och textkritisk apparat och analys (Stockholm 2009) (ny upplaga 2012)

2006

C.J.L. Almqvist Samlade Verk III:1, Otryckta verk 1806–1817 (Stockholm 2006)

2004

Läsarnas nätverk. Om Bokläsare och Internet, Skrifter utgivna av Avdelningen för Litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga insitutionen i Uppsala 47 (Uppsala 2004)

2003

”’Filologpedanteriets höga visa’? Om interna variantapparater” i Varianter och bibliografisk beskrivning, red. Pia Forssell & Rainer Knapas, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 5; Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 661 (Helsingfors 2003), s. 79–97

”’I synnerhet vid Krokodilerne skall det vara mera förfärligt’. Om Almqvists marginalanteckningar i Karmola” i I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell, red. Lars Burman (Hedemora 2003), s. 89–99

C.J.L. Almqvist Samlade Verk 5, Törnrosens bok I–III (medredaktör) (Stockholm 2003)

2002

Bokringen – läsarnas navigatör på Internet. Om böcker och läsning på 62 nätplatser, Litteratur och samhälle 35:2, utg. vid Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, [Skriven inom projektet "IT, berättandet och det litterära systemet"] (Uppsala 2002) Abstract

2000

Romantik och förnuft. V.F. Palmblads förlag 1810–1830, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi, 43 (Uppsala, Hedemora: Gidlunds förlag, 2000) Abstract

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Petra Söderlund