Erik Lindberg

Professor at Department of History

Email:
Erik.Lindberg[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1523
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

Professor in History. Dean of Faculty of Arts.

Research interests:

  • The history of public goods and infrastructure
  • Gender and work in historical perspective
  • Institutions, economic development, and stagnation in early modern Europe

Keywords: social history economic history infrastructure lighthouses institutions labour law merchant guilds

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Från legostadga till kollektivavtal. Arbetsmarknadsrelationer i praktiken 1833-1926 (Finansierat av Vetenskapsrådet 2019-2022)

Perioden 1830-1930 var en formativ period vad gäller uppkomsten av den moderna fabriksindustrin och det kapitalistiska storjordbruket. Ett vanligt antagande är att utvecklingen inom bägge dessa sektorer byggde på möjligheten för arbetstagare och arbetsgivare att ingå fria arbetskontrakt. På senare år har emellertid både ekonom-historiker, rättshistoriker och nationalekonomer från olika utgångspunkter visat att på en rad håll i världen var kontraktsrelationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare betydligt mer komplicerade. I England ända fram till 1875 var det i enlighet med de medeltida Master and Servants Acts olagligt att säga upp sig i förtid, något som kunde straffas på en rad olika sätt, inklusive fängelsestraff. Även i USA spelade de medeltida engelska Master and Servants Acts en viktig roll för arbetsmarknadens reglering in på 1930-talet. Syftet med detta projekt är att undersöka arbetsmarknadsrelationer i praktiken genom att studera tjänstetvångets och legostadgornas tillämpning i Sverige fram till 1885, respektive 1926, då de formellt avskaffades. Studien ger viktiga empiriska och teoretiska bidrag till flera av senare tids mest omdiskuterade ekonomisk-historiska frågor, såsom hur institutioner påverkar inkomst- och förmögenhetsojämlikheter och hur själva arbetskontraktets villkor påverkar människors fri- och rättigheter. År 1885 avskaffades det allmänna tjänstetvånget i Sverige med krav på så kallat laga försvar och istället utfärdades en lag om "lösdrivares behandling" som fanns kvar till 1960-talet. Fram till 1926 gällde dock 1833 års legostadga för arbete inom huvudsakligen jordbruket och husligt arbete. När legostadgan upphävdes 1926 berördes fortfarande flera hundra tusen av jordbrukets arbetare av dess föreskrifter som i hög grad fortfarande tillämpades. Se även Theresa Johnssons avhandling Vårt fredliga samhälle: ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet som finns tillgänglig med open access.

Projekt-id: 2018-01532

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Erik Lindberg