Caroline Taube

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
caroline.taube[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2040
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Caroline Taube är universitetslektor och docent i konstitutionell rätt. Hennes forskningsintresse är främst inom komparativ konstitutionell rätt. Hon är kursföreståndare för juristprogrammets termin 1.

Keywords: konstitutionell rätt komparativ konstitutionell rätt migrationsrätt medborgarskap

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Caroline Taube är docent i konstitutionell rätt och universitetslektor sedan augusti 2022. Hennes forskningsintresse är främst inom komparativ konstitutionell rätt. Efter disputationen 2001 var hon verksam i Oslo, först som fellow vid Centre for Advanced study vid Det Norske Videnskaps-Akademi 2001-2002, därefter som post doc-stipendiat vid Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 2002-2008. Hon har praktisk erfarenhet av alla typer av utlänningsrättsliga ärenden från Utlendingsnemnda (motsvarande migrationsdomstol) i Norge 2009-2018. Åter i Sverige 2018 har hon tjänstgjort som processförare vid Migrationsverket och varit gästlärare på juristprogrammets termin 1 under 2020-2021. Från vårterminen 2023 är hon kursföreståndare på termin 1 och juridiskt grundår, första terminen.

Examina etc

Docent i konstitutionell rätt 2012

Jur. dr. i konstitutionell rätt 2001

Fil. kand. (franska, italienska, öststatskunskap) 1995

Jur. kand. 1994

Interna uppdrag

- Huvudhandledare för doktorand Francesco Pipicella 2023-

- Ledamot av utbildningsutskottet 2024-2026

- Ledamot av bedömningskommittén för antagning till forskarutbildningen 2024-2025

- Ledamot i Juridiska fakultetens rekryteringsgrupp 2023-

- Ledamot av Uppsala studentkårs doktorandnämnd 1996-1997, initiativtagare till och första ordförande för Sveriges Doktorander (SDok) 1997-1998

Externa uppdrag

- Ledamot av betygsnämnd för avhandling i nordiska språk, "Så fångas de misstänktas ord: Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten" av Ylva Byrman, Göteborgs universitet, januari 2018

- Utredare för norska Kommunal- og regionaldepartementet om kommunala bindande folkomröstningar, maj-oktober 2004

- Medlem av partifinansieringsutvalget, NOU 2004:25 Penger teller, men stemmer avgjør

- Rapportör för Skandinavien och Baltikum för tidskriften I-Con, International Journal of Constitutional Law 2003-2008

Internationella erfarenheter

- Gästföreläsare vid Università degli Studi di Firenze, oktober 2023.

- Nemndleder (motsvarande domare) 2011-2018 och rådgiver (motsvarande föredragande) 2009-2010 vid Utlendingsnemnda (UNE, motsvarande migrationsdomstol), Oslo

- Post doc-stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 2002-2008

- Forskningsvistelser i Paris oktober 2003 och Berkeley februari 2004

- Fellow vid Den Norske Videnskapsakademi, projektet "The Constitution as Norm", Oslo, läsåret 2001-2002

- Gästföreläsare vid Mykolas Romeris University (Vilnius) 2002, och Riga Graduate School of Law 2001

- Deltagare i Cours international de justice constitutionnelle 1999-2001 respektive Table ronde internationale 1999-2004, Université d'Aix-Marseille III, Aix-en-Provence

- Gästforskare vid University of Latvia, Riga, september-november 1998

- Advokatpraktik (El§a) vid Studio Legale Tulone, Palermo, juni-juli 1996

- Erasmusstudent, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, 1992-1993

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.