Rosemarie Fiebranz

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of History

Email:
rosemarie.fiebranz[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1555
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag leder från 2020 forskningsprojektet Kring ringgatan: forskning och historisk visualisering, byggnadsminnet Ekeby by (finansierat av RAÄ).

Min forskningsprofil är genushistorisk, agrarhistorisk och socialhistorisk, på senare år med större inslag av kulturhistoria. Jag har undersökt 1900-talets skogsarbetarhushåll i Norrland, och i det stora GaW-projektet (2010-2016) ägnat mig åt genus och arbete under tidigmodern tid. Då ledde jag också uppbyggnaden av GaW:s forskningsdatabas.

Researcher - Forskare

2015- Lecturer at the Department of History, Uppsala University

2007-2014 Researcher at the Department of History, Uppsala University

2005-2006 Lecturer at Department of ALM, Uppsala University

2004-2005 Lecturer and researcher in History, Mid Sweden University

2003-2004 Researcher at Centre for Gender Research, Uppsala University

2003 Lecturer in History, Mälardalen University

Ph.D in History at Uppsala University 2002.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Rosemarie Fiebranz