Carl Frängsmyr

Editor at University Library, Special Collections Division

Email:
carl.frangsmyr[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+4618-471 4280
Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510
751 20 UPPSALA

Keywords: docent fd

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Studentexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1990, fil. kand. 1994, fil. mag 1994, fil. dr 2000 i idé- och lärdomshistoria, docent 2010 i samma ämne, allt vid Uppsala universitet. Ledamot av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Collegium Curiosorum Novum och Michaelisgillet. Hedersledamot vid Norrlands nation. Mottagare av Gustaf III:s pris från Svenska Litteratursällskapet i Finland 2002 och Letterstedtska författarpriset av Kungl. Vetenskapsakademien 2011. Fakultetsopponent på Tero Anttilas avhandling The Power of Antiquity: The Hyperborean Research Tradition in Early Modern Swedish Research on National Antiquity vid universitetet i Uleåborg (Oulun yliopisto) 2015.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carl Frängsmyr