Jakob Evertsson

Researcher at Department of History

Email:
jakob.evertsson[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1534
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Researcher at Department of History

Email:
jakob.evertsson[AT-sign]hist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

Associate professor (docent) in history at Uppsala University (2021) och Associate Professor ini Church History at Åbo Akademi University, Finland (2015).

Researcher and Project leader for a project funded by the Swedish Research Council during 2020-2022, entitled "The school inspection and the implementation of the elementary school in Sweden, 1961-1930"

Keywords: utbildningshistoria history of education material culture materiell kultur kyrkohistoria history of religion

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

För närvarande arbetar jag med projektet "Att samverka med samhället: universitetet som remissinstans 1968-2022" som är finansierat av programmet för demokrati och högre utbildning vid Uppsala universitet. Projektet avser att granska Uppsala universitets remissyttranden på de utredningar som berör demokrati och högre utbildning med syfte att identifiera trender i universitetets självförståelse under en längre tidsperiod. En studie av universitetet som remissinstans kan också ge oss kunskap om hur relationen mellan universitetet och det omgivande samhället har utvecklats historiskt och i nutiden. De specifika frågeställningar som projektet söker besvara är:
1) Vilken bild av universitetet roll i relation till det omgivande samhället framträder i de remissyttranden som Uppsala universitet har avgivit på statliga utredningar rörande universitetsväsendet under perioden 1968–2022?
2) Vilka trender och ställningstaganden kan identifieras i denna självförståelse över en längre tidsperiod?

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jakob Evertsson