Jakob Evertsson

Researcher at Department of History

Email:
jakob.evertsson[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1534
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

Associate professor (docent) in history at Uppsala University (2021) och Associate Professor ini Church History at Åbo Akademi University, Finland (2015).

Researcher and Project leader for a project funded by the Swedish Research Council during 2020-2022, entitled "The school inspection and the implementation of the elementary school in Sweden, 1961-1930"

Keywords: utbildningshistoria history of education material culture materiell kultur kyrkohistoria history of religion

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

För närvarande arbetar jag med det VR-finansierade projektet ”Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930”. Det huvudsakliga syftet med projektet är att analysera statliga initiativ för att implementera folkskolans bredare undervisning genom folkskoleinspektionens verksamhet under perioden 1861-1930. Vidare granskas de lokala förutsättningarnas betydelse för möjligheten och viljan att genomföra reformerna i praktiken. Särskilt studerar jag införandet av läsämnen som räknades som över minimum i folkskolestadgan: historia, geografi, naturlära och geometri. Det övergripande syftet konkretiseras i utformandet av tre huvudsakliga empiriska studier med tillhörande teoretiska perspektiv inom vilka genomförandet av följande utbildningsreformerna undersöks närmare: 1) införandet av de nya undervisningsämnena, 2) spridandet av nytt undervisningsmaterial och 3) professionaliseringen av folkskollärarna.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jakob Evertsson