Ulf Zackariasson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Theology, Ethics and Philosophy of Religion

Email:
ulf.zackariasson[AT-sign]teol.uu.se
Telephone:
+4618-471 6301
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Teologie doktor och docent i religionsfilosofi

Keywords: docent teologi

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Lektor i religionsfilosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, sedan 2012. Jag disputerade vid samma institution 2002 med avhandlingen Forces by Which We Live: Religion and Religious Experience from the Perspective of a Pragmatic Philosophical Anthropology och antogs 2011 som oavlönad docent vid samma institution. 2005-2009 arbetade jag som försteamanuensis i filosofi vid Universitetet i Agder, Kristiansand. Mina forskningsintressen rör främst amerikansk pragmatism (både klassisk pragmatism och neopragmatism) och de möjligheter den erbjuder för att bearbeta filosofiska problem som aktualiseras av det mänskliga fenomenet religion, t ex frågor om religionens roll i den offentliga sfären, religiös erfarenhet och moralisk religionskritik.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.