Magnus Peterson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicin

Email:
magnus.peterson[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Magnus Peterson är Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin och Smärtlindring. Han doktorerade 2011 på en avhandling om kronisk mjukdelssmärta vid Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Enheten för Allmänmedicin, Uppsala Universitet och har sedan 2016 arbetat med utveckling av akademiska vårdcentraler. Han är sedan 2019 universitetslektor i allmänmedicin vid denna institution. Hans forskning handlar om om smärta och folkhälsa ur allmänmedicinskt perspektiv.

Keywords: allmänmedicin smärta folkhälsa

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Magnus Peterson