Anna Hagborg

Head of unit at Faculty Offices, Office for Humanities and Social Sciences

Email:
anna.hagborg[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1492
Mobile phone:
+46 70 1679335
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Head of unit at Faculty Offices, Office for Humanities and Social Sciences; Study Counsellors and School Placement Coordinators for Teacher Training Programs

Email:
anna.hagborg[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1492
Mobile phone:
+46 70 1679335
Visiting address:
Blåsenhus
von Kraemers allé 1 A
757 37 UPPSALA
Postal address:
Blåsenhus
Box 2136
750 02 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag heter Anna Hagborg och arbetar som enhetschef för lärarutbildningens studievägledare och VFU-koordinatorer. I mina arbetsuppgifter ingår också viss utbildnigsledning. 2001 disputerade jag på en avhandling i etnologi vid Uppsala universitet och arbetade därefter som lektor vid Södertörns högskola. 2009 fick jag anställning som utbildningsledare vid Uppsala universitet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Hagborg