Yngve Hofvander

Professor emeritus at Department of Women's and Children's Health, International Child Health and Nutrition

Email:
Yngve.Hofvander[AT-sign]kbh.uu.se
Mobile phone:
+46 70 6855886
Fax:
018-525573
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

MD, PhD

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning och arbetserfarenheter

Specialistutbildning inom fältet neonatologi. Arbetade 5 år som bitr. överläkare på det svensk-etiopiska barnsjukhuset i Addis Abeba samt var 2 år chef för det etiopiska näringsforskningsinstitutet, varefter 17 år som professor och chef för den då nyinrättade Enheten för Internationell Barnhälsovård vid Uppsala Universitet. Initierade omfattande utbildningsprogram for läkare och sjuksköterskor som avsåg att vidare arbeta i låginkomstländer. Etablerade samarbetsprogram i forskning och utbildning med ett antal afrikanska och asiatiska länder beträffande orsaker till näringsbrister och effekter av dessa. Ansvarig för genomförandet av det s.k. Baby-friendly hospital (UNICEF) programmet i Sverige och har deltagit i ett flertal WHO koordinerade globala amningsforskningsprogram. Sedan ett par tio-tal år fokuserat intresse och verksamhet på orsaker till och effekter av manlig omskärelse i ett globalt perspektiv och deltagit i den legala och politiska diskussionen och beslutsprocessen i Sverige.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Yngve Hofvander