Karin Björkegren

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, General practice

Email:
karin.bjorkegren[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Biträdande prefekt och ansvarig för institutionens undervisning i läkarprogrammet. Är även studierektor för kursen Professionell utvckling och kursen i Allmänmedicin. Har kursansvar på termin 1 och 2 i Professionell utveckling. Sitter med i läkarprogrammets programkommitté. Handleder doktorander och forskar.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karin Björkegren