Olle Lundin

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Olle.Lundin[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7996
Mobile phone:
+46 70 1679078
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. Han är kursansvarig för terminskurs 6 på Juristprogrammet, tillika kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling.

Under åren 2016-2019 bedriver han VR-finansierad forskning inom det utbildningsrättsliga området.

Han är ordförande för de båda centrumbildningarna IfU, Institutet för utbildningsrätt och Centrum för polisforskning.

Keywords: kommunalrätt förvaltningsrätt kommunal revision ansvar kommunal kompetens mr i offentlig förvaltning

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Olle Lundin har varit verksam vid Uppsala universitet sedan 1994. Mellan 2007 och 2013 var han prefekt vid Juridiska institutionen. Lundin har haft ett stort antal uppdrag för departement och andra myndigheter under åren. Han är flitigt anlitad som föreläsare både inom och utanför universitetet. Hösten 2004 var han visiting professor vid Minnesota Law School. För närvarande författar Lundin en monografi med titeln En opartisk offentlig förvaltning där bl.a. jävs- och bisyssleregler behandlas.

Lundin är associerad expert till Konkurrensverket och även expert i utredningen om en ny kommunallag. Lundin är också expert i den oberoende expertgruppen till bevakning av Europarådets konvention om lokalt självstyre.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Olle Lundin