Charlotta Zetterberg

Researcher at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Charlotta.Zetterberg[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2656
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

f. 1960
Jur. dr (1997)
Universitetslektor

Externa uppdrag
Uppdrag åt Genteknikberedningen vid Justitiedepartmentet, 1991.
Styrelseledamot i Uppsala universitets biosäkerhetskommitté 1998-2001.
Styrelseledamot i Forskningsetiskt Forum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet 1997-98. Styrelseledamot i Cemus, 2000-2002, Uppdrag åt Bioteknikkommittén, Utbildningsdepartementet 2000, Uppdrag åt Riksrevisionen, 2006, Ledamot i Miljöforskningsnämnden, Naturvårdsverket 2005-2008, Ledamot i Norges forskningsråd, 2010-2013, Ledamot i Svenska Naturskyddsföreningens expertråd, 2014-.

Intresseområden
Rättsområden av betydelse för miljöpolitiska mål om ett rikt växt- och djurliv samt giftfri miljö däribland rättsregler om genteknikanvändning inom växt- och djurförädlingen, om riksbedömningar och kemikaliehantering samt frihandel.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Charlotta Zetterberg