Erika P Björkdahl

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
erika.p.Bjorkdahl[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7676+46-70 6656982
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i civilrätt

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Juris doktor (2007)

Docent (2011)

Interna uppdrag

Biträdande prefekt

Föreståndare IFF-Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

Universitetslektor i civilrätt

Ledamot i utbildningsutskottet

Undervisar på termin 2, på specialkurser samt handleder uppsatser

Externa uppdrag

Inspektor Juridiska Föreningen

Styrelseledamot Iustus Förlag

Ledamot i Hyresnämnden

Rättsfallskommentarar m.m. för Info Torg avseende deras informationstjänst på nätet

Ledamot i ICC:s kommitté för handelsrätt

Expert i utredningen Stärkt skydd för hyresgäster

Intresseområden

Allmän kontraktsrätt - särskilt fastighetsrätt, obligationsrätt, avtalsrätt

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Erika P Björkdahl