Margareta Brattström

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Margareta.Brattstrom[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 1623
Visiting address:
Riddartorget, Trädgårdsgatan 1
SE-753 09 Uppsala
Sweden
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Juris doktor (2004)
Docent (2006)
Professor (2011)

Interna uppdrag


Kursföreståndare för och lärare på termin 3. Undervisar på en rad specialkurser samt handleder uppsatser.
Ansvarar, tillsammans med professor Laila Zackariasson och professor Joel Samuelsson, för institutionens högre civilrättsseminarium

Ansvarar, tillsammans med professor Maarit Jänterä Jareborg och professor Anna Singer, för institutionens högre familjerättsseminarium

Ingår i bedömningskommittén som granskar doktorandansökningar, utsedd av juridiska fakultetens forskningsutskott (2020-)

Ingår i Uppsala universitets beredningskommitté avseende pedagogiska priset (2019- )


Ledamot i Universitetets familjepensionsnämnd (2015-) Projektledare, tillsammans med professor Staffan Svärd, för det universitetsgemensamma projektet Prefektrollen (2019-2020)

Prefekt (2013-2019 )

Ledamot i Fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet (flera olika perioder, bla 2013-2019).

Prodekan (2011-2013)
Ordförande i Utbildningsutskottet (2009-2013)
Föreståndare för Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF, 2005-2011)

Externa uppdrag

Fellow, The European Law Institute (2021-)

Granskningsuppdrag för Norges forskningsråd (2020-)

Hilda, ett nätverk organiserat av Advokatsamfundet (2019-)

Corresponding member, Cambridge Family Law Centre www.family.law.cam.ac.uk/ (2016-)

Peer Review-uppdrag för diverse juridiska tidskrifter (svenska och internationela)

Medlem av redaktionsrådet för International Journal of Law, Policy ant the Family (IJLPF; utgivare Cambridge university (2019-)

Akademiska rådet för Juridisk Publikation (2012-)

Ledamot i Notarienämnden (2012-)
Proinspektor, Värmlands nation i Uppsala (2012-)

Rättsfallskommentar m.m. för Info Torg avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2009-)Medverkar som familje- och fastighetsrättsexpert i radioprogrammet Plånboken, som sänds i P1 (2007-)

Referensgruppsledamot, ESO-projekt om arvsbeskattning, ESO 2021:2 (2020-2021)

Expertkommentator för Blendow Lexnova avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2008-2009, 2016-2020)
Ledamot i Hyresnämnden (2002-2013)
Ledamot i referensgrupp till utredningen om ägarlägenheter i befintliga hyreshus, SOU 2014:33
Expert kopplad till en engelsk forskningsgrupp vid Reading University. Forsknings-projektet avser "Community of property: a regime för England and Wales" (2004-2006)
Expert i 2002 års ägarlägenshetsutredning, SOU 2002:21 (2000-2002)

Intresseområden

Familje- och fastighetsrätt - särskilt förmögenhetsrättslig äktenskaps- och arvsrätt.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående projekt:

Nordisk familjerätt 100 år (tillsammans med nordiska kollegor)

The Leal Status of De Facto Relationship (internationellt projekt, koordinerat av kollegor vid Cambridge University)

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Margareta Brattström