Birgitta Meurling

Professor in ethnology at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology; Employees

Email:
Birgitta.Meurling[AT-sign]etnologi.uu.se
Telephone:
+4618-471 7037
Mobile phone:
+46 70 4250497
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 631
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är professor i etnologi vid Uppsala universitet och docent i folkloristik vid Åbo Akademi. Min forskning handlar bland annat om prästerlig kultur och Svenska kyrkan, genusperspektiv i museivärlden och folklore inom upplevelseindustrin. Jag har arbetat genushistoriskt med brev- och dagboksmaterial samt föreningsarkiv. För närvarande arbetar jag i en projektgrupp som studerar sanatoriemiljön som livsform under perioden 1880–1960.

Keywords: gender folklore ethnology

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Birgitta Meurling