Fredrik Engelmark

Collaboration manager at Innovation Partnership Office

Email:
fredrik.engelmark[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 7158
Visiting address:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38

Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med organisationer och företag utanför universitetet.

UU Samverkans uppgift är att bidra till ett större nyttiggörande av forskning och kunskap så att den kommer både universitetet och samhället till gagn.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Fredrik Engelmark