Maria Wennerström Wohrne

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
maria.wennerstrom_wohrne[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 1833
Mobile phone:
+46 70 4250813
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Keywords: litteraturvetenskap lärarutbildning svenskämnesdidaktik läsforskning poesididaktik

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetslektor i didaktik med inriktning mot svenska, vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap, sedan 2022-03-01.

Pågående forskningsprojekt: "Broar av poesi. Om lyrikläsning i förskoleklassen".

Disputerade 2003 i litteraturvetenskap.

Gymnasielärarexamen med ämneskombinationen svenska och franska 1994.

Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling. Enheten för universitetspedagogik (Uppsala universitet) mellan 2009 och 2019.

Medverkade mellan 2011 och 2014 i det VR-finansierade forskningsprojektet ”Fiktionsläsningen i internetsamhället”, om unga vuxnas förhållande till fiktionslitteratur.

Undervisade inom lärarprogrammet vid litteraturvetenskapliga institutionen samt inom översättarprogrammet vid institutionen för nordiska språk mellan 2003 och 2010.

Projektanställd som forskningsassistent vid Teologiska institutionen under ht- 98; inom projektet "Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk litteratur."

Undervisade om skandinavisk litteratur vid Uppsala University International Summer Session (UISS), -94.

Litteraturkritiker på frilansbasis vid bl.a. Uppsala Nya Tidning, Svenska Dagbladet och den litterära tidskriften Karavan mellan 1999 och 2011.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maria Wennerström Wohrne