Maja Bondestam

Professor at Department of History of Science and Ideas

Email:
maja.bondestam[AT-sign]idehist.uu.se
Visiting address:
Room EP 6-1038 Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Short presentation

I teach and do research in history of science and ideas and am especially interested in the history of the body. De utomordentliga, my latest book, came in 2022 and examines extraordinary births and the concept of monstrosity in Swedish medicine and natural history, 1600-1830. The study is carried out within the research program Medicine at the borders of Life, http://www.medicalborders.se

Keywords: gender history history of medicine cultural history of science early modern and modern history temporality history of knowledge history of the body monstrosity history of sexuality concepts of age disability studies

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorsavhandlingen, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (Gidlunds, 2002), skrevs vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet och handlar om normerande kroppsbegrepp i svensk 1800-talsmedicin. Parallellt med forskarutbildningen undervisade jag också studenter på A-, B-, C- och masternivå.

Åren 2003-2007 var jag verksam som forskare, lärare och under en termin också som vikarierande studierektor, vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, och genomförde projektet 'Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750-1850', finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektet resulterade i boken Tvåkönad: Studier i den svenska hermafroditens historia (Nya Doxa, 2010).

Mellan 2007 och 2014 var jag inom ramen för en så kallad ABM-tjänst anställd som forskare vid Uppsala universitetsbibliotek för att genomföra ett projekt om manlig auktoritet och kroppslighet. Utgångspunkten var Erik Wallers medicinhistoriska boksamling och annat vetenskapshistoriskt källmaterial vid UUB. Projektet kom att famna om en lång tidsperiod och resulterade i boken Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 1580-1850 (Nya Doxa, 2020). Parallellt med detta var jag biträdande handledare åt två doktorander i idé- och lärdomshistoria. De disputerade 2011 respektive 2014.

2010 blev jag docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och sedan 2014 är jag anställd som universitetslektor i samma ämne. Mellan 2014 och 2022 har jag i två omgångar haft uppdraget som Studierektor vid institutionen, (avancerad nivå och grundnivå).

2015-2020 ingick jag tillsammans med ett tiotal forskare i programmet "Medicine at the borders of life: Foetal research and the emergence of ethical controversy in Sweden". Finansiär: Vetenskapsrådet. Projekt-ID: 2014-01749_VR. Programmet leddes av professor Solveig Jülich och har för min del resulterat i två mer omfattade publikationer; Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, ed. Maja Bondestam (Amsterdam University Press, 2021); De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant (Makadam, 2022), samt i fyra antologibidrag.

2023 befordrades jag till professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Tidigare projekt

“Extraordinary births and their value in Swedish medicine, 1660–1830”. Part of the research program: "Medicine at the Borders of Life: Foetal Research and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden", 2015-2020, led by Professor Solveig Jülich, and granted by The Swedish Research Council Distinguished Young Researcher Grant.

"Age and Identity in Northern Europe before 1800: Studies in Cultural History". Riksbankens Jubileumsfond bidrog med medel för planering, 110601-120229.

"Manlig auktoritet och kroppslighet kring sekelskiftet 1800". Projektet utfördes inom ramen för en så kallad ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek, 071022-121022, och finansieras av UB, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien.

”Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750–1850”, projektledare: Maja Bondestam, finansierat av Riksbankens jubileumsfond 060101-071231. Summa: 1,4 milj.kr.

”Från fadersvälde till broderskap: Konstruktioner av kön i upplysningens tidevarv”, projektledare: FD Karin Hassan Jansson. Post. doc. projekt finansierat av Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet 050101–051231.

My research interests include the cultural history of the body in the shift from the early modern to the modern period, with a particular focus on modernized concepts of identity (gender, age, class, sexuality, race, physical normality and deviance). Published articles and books connect to Swedish and European history of medicine, gender studies, monstrosity studies, corporeal temporality, and early modern natural history.

I have recently finished my part of the research program "Medicine at the borders of Life" (described above, under Biografi), which resulted in one monography, one edited volume, four book capters and a couple of reviews. In relation to the program, Helena Franzén and I also arranged the workshop: Extraordinary bodies in early modern nature and culture. An international workshop at Uppsala University, Sweden, October 26-27, 2017.

My ongoing research is about "Sexual selves in modernity: Intimacy and the Swedish culture of solitude, 1930-50". Here I research the reformation of sexual relations outside of marriage in as expressed in politics, medicine, education and cultural debate in the middle of the 20th century.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maja Bondestam