Cecilia Sundberg

Administrative Coordinator at Department of Psychology, Administration

Email:
Cecilia.Sundberg[AT-sign]psyk.uu.se
Telephone:
+4618-471 7857
Mobile phone:
+46 73 3842642
Fax:
018-471 2400
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.


This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som personalsamordnare vid Institutionen för psykologi handlägger jag institutionens samtliga personalärenden. Jag är ett stöd för prefekten i frågor rörande personal, organisation och ekonomi samt ingår i institutionens ledningsgrupp. Jag arbetar även med ekonomi och avtalsärenden samt sitter som representant för TA i styrelsen. Som personalsamordnare ingår jag också i institutionens rekryteringsgrupp och lokalgrupp samt sitter som sekreterare i arbetsmiljögruppen.

Utbildning/kurser/övrigt

Jag har arbetat vid institutionen sen 1999 och bl a läst kurser i arbetsrätt, förvaltningsrätt, ekonomi, redovisning och handläggning samt påbörjat en ledarskapsutbildning. Jag medverkar också vid olika nätverk inom universitetet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Cecilia Sundberg