Per Hansson

Professor at Department of Education

Email:
per.hansson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+46-70 6103230+4618-471 2298
Mobile phone:
+46 70 6103230
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

Per Hansson is senior professor in education with a specialization in organization and leadership. In his research, he has worked with organizational and management issues as well as gender issues, oversight and control. He has primarily done research on the Church of Sweden and on schools.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

De senaste åren har jag arbetat inom två områden: arbetsmiljö och hälsa i religiösa samfund. detta har skett i två projekt: RELIGIÖSA SAMFUND I DUST-LÄNEN: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa (Arbets- och miljömedicin vid Universitetsjukhuset i Örebro) samt Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan. Påverkan på arbetsmiljö och hälsa (Svenska kyrkans akademikerförbund).

Det andra området jag arbetar med nu gäller tillsyn av professionella. Mitt empiriska material berör präster i Svenska kyrkan, men tillsyn förekommer i de flesta organisationer med professionella medarbetare.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Per Hansson