Per Brandström

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology; Affiliated

Email:
Per.Brandstrom[AT-sign]antro.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 631
751 26 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har varit verksam vid institutionen som forskare och lektor sedan mitten av 1980-talet samt, under senare år, som anknuten forskare. Jag har bedrivit fältforskning i Tanzania under lång tid. Mitt nuvarande forskningsprojekt är en longitudinell studie av sungusungu rörelsen i Tanzania, en folklig självförsvarsrörelse som startade i början av 1980-talet, vars utveckling och förändringar jag med upprepade fältbesök har följt fram till nutid.

Keywords: social movements environmental issues cultural practice ethnography tanzania anthropology of development identity peace and conflict east africa

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Per Brandström