Fredrik Sandgren

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Economic History

Email:
Fredrik.Sandgren[AT-sign]ekhist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1225
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Economic History, Uppsala Centre for Business History

Email:
Fredrik.Sandgren[AT-sign]ekhist.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postal address:
Box 513
751 20 Uppsala

Research Interests

Organisational and technological innovation in Swedish and international retailing 19th century and onwards. Female labour force participation 18th and 19th centuries. The impact of towns and urban service functions on Swedish industrialisation in the 19th century.

Teaching experiences

I have taught general economic history, the history of industrialisation and development economics on the undergraduate level. I have also taught economic history and the history of innovation in the Masters Programme in Sociotechnical Systems Engineering at Uppsala University. I have acted as tutor on undergraduate essays and I have experience in supervising doctoral students.

Research Projects

2019 Technological shocks and regional resilience: changing occupational structure and development in the Swedish regions (1640-1900) (VR, principal investigator Docen Anna Missiaia)

2018 Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1920-2010 (Torsten Söderbergs stiftelse)

2014 Stockholm och maten: systemet för livsmedelsförsörjning i Stockholm 1930-2010 ( The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, The Tore Browaldh Foundation)

2012 Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1750-2010 (Torsten Söderbergs stiftelse)

2010 Female Labour During the Early Industrialisation of Sweden - Construction and Reality (VR/The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, The Tore Browaldh Foundation)

2007 A regional and organisational perspective on the diffusion of innovations in the Swedish food trades 1900-2000. (The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, The Tore Browaldh Foundation)

2003 Towns as dynamic nodes for goods, credits and information during the industrialisation of Sweden. (The Swedish Research Council).

1999 Markets, farmers and the state. Swedish grain markets in transition1770-1880. (Bank of Sweden Tercentenary Foundation).

1994 Consumption and Industrialisation in Sweden 1820-1914. (The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, The Tore Browaldh Foundation. Bank of Sweden Tercentenary Foundation).

Selected Publications

Books
1999, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i östra Jämtland 1870-1890, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Economic History 47, Uppsala. (188 p.)

Chapters in books
2010 " 'För allt vad heligt är skicka ej mera spannmål'. Spannmålshandel i Norrköping vid 1800-talets början", i Andersson, Gudrun & Nyberg, Klas (red.), Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen, Opuscula Historica Upsaliensis 42, Gävle. (pp. 241-281)

2010 "En revolution utan motstånd: diskussionen om självbetjäning i svensk branschpress, 1935-1955", i Nilsson, Torun (red), Så skapades den moderna butiken: teknik, ansvar och arbete under 100 år, Näringslivshistoria; 4, Centrum för Näringslivshistoria, Solna. (pp. 56-80)

2007 (with Pernilla Jonsson), "Städer som föremedlande länk i svensk industrialisering", i Ahlberger, Christer & Lundqvist, Pia (red.), Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600-1900, Skrifter från Historiska institutionen i Göteborg Nr 9, Göteborg. (pp. 27-44)

2008 (with Pernilla Jonsson), "Den svenska handeln, dess utveckling och organisationer under 125 år", i Blom Edward (red.), Handelsbilder. 125 år med Svensk Handel, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm. (pp. 203-237)

1999, "Stationssamhället och varudistributionen", in Aronsson, Peter & Johansson, Lennart (ed.), Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering, Acta Wexionesia, Serie 1 Humaniora, Nr 2, Malmö. (pp. 131-138)

1997, (with Christer Petersson), "Diversehandelns framväxt på den svenska landsbygden 1865–1915", in Magnusson, Lars & Söderberg, Johan (eds.), Kultur och konsumtion i Norden 1750–1950, Historiallinen arkisto 110:2, Helsingfors. (pp. 167-191)

Articles in Journals
2010 "A new quest for efficiency: the post war programme of the Federation of Swedish Wholesalers", Business and Economic History Online,.Volume 8: The 2010 Meeting, Business History Conference.

2009 (with Jonsson, Pernilla, Erik Lindberg & Tord Snäll) " Towns and rural industrialisation in Sweden 1850-1890: a spatial statistical approach", Scandinavian Economic History Review, vol. 57, no 3. (pp. 1-23)

2009 "From 'peculiar stores' to 'a new way of thinking'. Discussions on self-service in Swedish trade journals 1935-1955", Business History, vol. 51/5 2009 (pp. 734–753).

2006, "Lanthandeln – marknadsekonomins första och sista utpost", i Företagsminnen. Tidskrift från centrum för näringslivshistoria, 2006:1, Sandviken (p. 5)

2005, (Book review) Hugo Kylebäck, Varuhandeln i Sverige under 1900-talet, BAS, Göteborg 2004, Historisk tidskrift 4:2005. (pp. 776-777)

2001, (Book review) Nicholas Alexander & Gary Akehurst (eds.), The Emergence of Modern Retailing, 1750-1950, Frank Cass, London/Portland 1999, Historisk tidskrift 2:2001, pp. 295-297.

1999, (Book review) Susan Strasser, Charles McGovern & Matthias Judt (eds.), Getting and Spending. European and American Consumer Societies in the Twentieth Century, German Historical Institute, Cambridge University Press, 1998, Scandinavian Economic History Review, vol. 47, no 3, 1999.

Working papers and reports
1998, Lanthandel i skogsbygd. Lanthandelns företags- och organisationsformer i Revsundsregionen i östra Jämtland 1870–1890, licenciatuppsats, Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet, Uppsala. (161 p.)

Selected Conference papers
2009 (with Ann Ighe), "FLFP in Sweden 1749-1900 from two perspectives", presented at the workshop Reconstructing the female activity rate in historical Europe at the Faculty of Geography and History, Universidad de Barcelona, October 31 2009.

2009 (with Pernilla Jonsson), "Statistics on the occupational structure of Sweden 1800-1920: censuses a way to capture shifts in regional employment?", presented at the INCHOS-conference, Cambridge, July 28-31 2009.

2005 (with Pernilla Jonsson & Tord Snäll) "Overcoming geography: a spatial statistical approach to influence of towns on rural industrialisation in Sweden 1850-1890" Presented at Swedish meeting of Economic History, Umeå, October 2005.

2003, "Economies of scale and scope in Swedish food retailing 1900-1960" Presented at the CHORD workshop Food Shopping. The retailing and distribution of food, University of Wolverhampton April 2003.

2002, "Organisationen av den inrikes spannmålshandeln: relationen mellan stockholmsfirman J. F. Erdmann & Co och norrköpingsgrosshandlaren Olof Hultman 1808-1813". Presented at project workshop "Markets, farmers and the state. Swedish grain markets in transition1770-1880", August 2002.

2002, "Spannmålshandeln i Västerås, Köping och Strömsholm 1770-1870". Presented at project workshop "Markets, farmers and the state. Swedish grain markets in transition1770-1880", August 2002.

2001, "Foot-soldiers of the Market Economy. Rural Retailers in Northern Sweden 1870-1890". Presented at the session Services and the Global Economy, Business History Conference annual meeting. Miami, May 2001.

2000, (with Torbjörn Engdahl) "Open transactions or vertical integration? The distribution of grain to iron works in Eastern Sweden, 1770-1870. Presented at the CHORD conference Petty traders and captians of commerce. Retailing and distribution, 1500-2000, University of Wolverhampton, September 2005.

CV

Education
1999, PhD, Economic History, Uppsala University

1998, PhLic, Economic History, Uppsala University

1993, BSc, major in Economic History, Uppsala University

Academic Positions, Appointments and Networks
2009, Lecturer, Director of Undergraduate Studies, Department of Economic History, Uppsala University

2009, Associate professor, Economic History, Uppsala University

2004, Scientific Advisor to ISKA (Ramprogrammet for Industrisamhällets kulturarv i Västernorrland)

2003, Researcher, Department of Economic History, Uppsala University

2003, Member of the MERCURIUS-project (programme to initiate research on retail history coordinated by Centre for Business History)

2002, Guest researcher on STINT-scholarship, Department of Geography, Exeter University

1999, Researcher, Department of Economic History, Uppsala University

2000, Member of the CHORD-network (The Centre for the History of Retailing and Distribution)

Grants
2002, STINT-scholarship

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Fredrik Sandgren