Carina Gunnarson

Researcher at Department of Government, Faculty; Affiliates

Email:
carina.gunnarson[AT-sign]statsvet.uu.se
Visiting address:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min forskning intresserar jag mig för organiserad brottslighet och hur den kan bekämpas. Mer precist har jag intresserat mig för skolans och det civila samhällets kamp mot maffian på Sicilien, där jag bl.a. studerat organisationen Addiopizzo i Palermo som stödjer affärsmän som vägrar att betala skyddspengar till maffian. Sedan många år har jag ett intresse för fransk inrikes- och utrikespolitik. Min avhandling handlade om fransk Afrikapolitik under president Mitterrand.

Keywords: frankrike italien organiserad brottslighet antimafia socialt kapital social tillit skolan värderingar förändringsproceser

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carina Gunnarson