Richard Brenner

Professor at Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics

Email:
richard.brenner[AT-sign]physics.uu.se
Telephone:
+4618-471 7616+46-73 4697615
Visiting address:
Room 82409 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Head of department at Department of Physics and Astronomy, Administration and Services

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Head of department at Department of Physics and Astronomy

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskar vid CERN-laboratoriet i Geneve med ATLAS-detektorn vid Large Hadron Collider (LHC). Utvecklar instrumentering och realtid databehandling för detektering av t.ex. spår från mörk materia som kan skapas i partikelkollisioner. En central roll i detta spelar samspelet mellan signaler från halvledardetektorer och databehandling med maskininlärda system.

Arbetar vid sidan av min forskning även med forskningsinfrastrukturfrågor lokalt, nationellt och internationellt.

Keywords: big data forskningsinfrastruktur instrumentering partikelfysik maskininlärning strålhärdighet

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Richard Brenner