Niklas Stenlås

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of History

Email:
niklas.stenlas[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1543
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd vid Historiska institutionen som universitetslektor. Jag ägnar hälften av min arbetstid åt undervisning och andra hälften åt egen forskning. Min inrikting är modern historia eller samtidshistoria, framför allt tiden efter 1900.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är född 1963, studerade till ämneslärare 1985-1989, disputerade vid Historiska institutionen i Uppsala 1998 och blev docent i ekonomisk historia 2013. Jag har tidigare arbetat vid Högskolan Gävle-Sandviken (1998), Dalarnas Forskningsråd (1999), Riksbankens Jubiléumsfond (1999-2000), Södertörns högskola (2000-2003), KTH (2001-2005), Institutet för Framtidsstudier (2005-2011), Försvarshögskolan (2012-2014), Ekonomisk historia och Centrum för Teknik- och vetenskapsstudier vid Uppsala Universitet (2012-2014). Idag är jag verksam som universitetsletor vid Historiska institutionen vid Uppsala Universitet där jag delar min tid i lika delar mellan undervisning och forskning.

Jag är för närvarande involverad i två forskningsprojekt: 1) Reformteknokraterna: Den starka statens strateger 1930-1980 finansieras av Vetenskapsrådet och pågår 2012-2015. Projektet är ett samarbete med Per Lundin vid Chalmers; 2) Från specialist till generalist. Styrning och förändring av läraryrkets tekniska kärna och villkor finansieras av Forte och pågår 2015-2017. Projektet är ett samarbete med forskare från Stockholms och Örebro universitet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.