Lars Burman

Library Director at University Library, Library Direction

Email:
lars.burman[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+4618-471 3910
Mobile phone:
+46 70 4250369
Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510
751 20 UPPSALA

Professor (Leave of Absence) at Department of Literature and Rhetoric

Email:
Lars.Burman[AT-sign]littvet.uu.se
Mobile phone:
+46 70 4250369
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA
Leave of Absence:
2012-09-01 -

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Överbibliotekarien leder Uppsala universitetsbibliotek med närmare 200 anställda och en omsättning på ungefär 300 MKr. Arbetet är mångskiftande och innebär åtskilliga nationella och internationella kontakter. Läs mer om UUB på http://www.ub.uu.se/

Min aktuella forskning ägnas främst litteratur- och utbildningshistoria samt textkritisk utgivning. Jag har också publicerat mig kring biblioteksutveckling.

Work in Progress

Eloquent students. Rhetorical Practices at the Uppsala Student Nations 1663-2010
Retoriska övningar på Uppsalas studentnationer 1663-2010
Book to be published in English 2012-2013

"Academic Exercises and Social Life at the Uppsala Student Nations 1663-2012"
"Akademiska övningar och socialt liv på Uppsalas studentnationer 1663-2012"
Conference paper to be published in English 2012 (Cisalpina, Milano)

"Swedish Academic Occasional Verses in the 1720s"
"Vänskap på Parnassen. Akademisk tillfällesdiktning på 1720-talet"
Article to be published in Swedish in Tidskrift för Litteraturvetenskap 2012

"Swedish Petrarchists in the 17th and 18th centuries"
“Svenska petrarkister på 1600- och 1700-talen”
Article

"The Uses of Academic Cultural Heritage"
"Universitetens kulturarv"
Article

"The History of a Text. C.J.L. Almqvist's Poem to his Sister"
"C.J.L. Almqvists dikt till sin syster. En texts historia"
Article to be published in Swedish

School books by C.J.L. Almqvist

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskning

Johan Risell: Samlade dikter. Textkritisk utgåva. Utkommer februari /mars 2024

Studentinflytande som demokratisk tillgång. Demokratiska och proto-demokratiska praktiker i Uppsala under fyra sekler. Uppsats inom HumSam-programmet Demokrati och högre utbildning.

Kollektivbiografi över den tidigmoderna Uppsalastudenten. Monografi.

"Almqvists läroböcker" Textutgåvor för C.J.L. Almqvists Samlade verk.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lars Burman