Ing-Marie Larsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Anaesthesiology and Intensive Care

Email:
ing-marie.larsson[AT-sign]uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Nursing Research

Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetslektor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Arbetar i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning intensivvård och övergripande i inriktningarna. Jag har en förenad anställning på Akademiska sjukhuset där jag arbetar på Centralintensiven.

Tillhör forskargruppen Anestesiologi och intensivvård. Forskningsområden är hjärtstopp, COVID-19, post-iva, sepsis och närstående.

Akademiska meriter: RN, PhD, CCN

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ing-Marie Larsson