Johan Gille

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Modern Languages, Romance Languages

Email:
Johan.Gille[AT-sign]moderna.uu.se
Telephone:
+4618-471 1067
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i romanska språk. Forskning inriktad på talad interaktion, särskilt med avseende på argumentationsmönster, men också diskursmarkörer. Arbetar även inom historisk lingvistik och filologi, bl a med en edition av 1300-talstexten Grant Crónica de Espanya.

Undervisar på språkfärdighetsinriktade eller språkvetenskapliga kurser på Spanska A-D, samt handleder examensarbeten och doktorsavhandlingar.

Prefekt vid Institutionen för moderna språk 2015-2019.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Johan Gille