Mats Martinell

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicin

Email:
mats.martinell[AT-sign]pubcare.uu.se
Mobile phone:
+46 72 2051796
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

I work as a family physician and as a senior lecturer in Family Medicine. As a lecturer I am also engaged in starting up Academic Primary Healthcare Centres (APHC) in Uppsala county. My research is focused on facilitating tailored diabetes care by studying clinical identifiers that can serve as prognostic factors.

As a senior medical advisor for the Uppsala Region test unit and as co-P.I. for the research project CRUSH-Covid I work hard to stop the spread of Covid-19

Keywords: type 2 diabetes epidemiology diabetes mellitus covid-19

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om att underlätta en skräddarsydd diabetesbehandling. Sedan 2012 är jag projektledare för diabetesstudien Alla Nya Diabetiker i Uppsala län (ANDiU).

Sedan 2019 är jag ansvarig forskare för Uppsala delen av DEMAND som är ett samarbete mellan Umeå universitet. I detta projekt studeras om en sammansatt intervention med medelhavskost, high intensity interval training och intensifierad diabetesbehandling kan motverka progression av lindrig kognitiv störning till demens hos äldre med typ 2 diabetes.

Sedan 2020 bihandledare åt Jessica Rosman (Utvärdering av en skriftlig individuell behandlingsplan för patienter med diabetes typ 2 inom primärvården)

Under 2020 har jag kompletterat min forskning med studier om covid-19 och som ansvarig forskare för projektet CRUSH Covid.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Mats Martinell